خبرخوان رادیوجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
وقت بخیر، استفاده و شناسایی از پتانسیل های... آراسته اطهری ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ۱۴:۰۷

آراسته اطهری
وقت بخیر، استفاده و شناسایی از پتانسیل های کیشوندان، خصوصا آنهایی که حدود یکی دو سال اخیر ساکن کیش شده اند، می تواند کیفیت برنامه ها را بالاتر ببرد، در هر صورت ایکاش در مناطق آزاد کسانی که اقدام به دریافت کارت منطقه آزاد را می کنند، رزومه ای کامل از آنها دریافت می کردند و تیمی فرهیخته آنها را بررسی می کرد، تا بتوانند در تعالی و ارتقای منطقه آزاد مورد نظر بهره می بردند!
0 (0 آرا)
پست شده در ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ۱۴:۰۷