رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

فرکانس هاي پخش سیما

 

 

فرکانس هاي پخش سیما

از طریق شماره کانال 47 بر روی TS1:

شبکه یک

شبکه دو

شبکه سه

شبکه چهار

شبکه تهران

شبکه خبر

شبکه آموزش

شبکه قرآن

شبکه سلامت

شبکه نسیم

از طریق شماره کانال 53 بر روی TS2:

شبکه نمایش

شبکه افق

شبکه آی فیلم

شبکه پرس تی وی

شبکه ورزش

شبکه پویا

شبکه کیش

رادیو نما کیش

شبکه مستند HD

از طریق شماره کانال 34 بر روی TS3:

شبکه تماشا HD

شبکه کوثر

شبکه شما HD

شبکه امید

شبکه 3 HD

شبکه ایران کالا