فرکانس های شبکه های سیما

شبکه یک، شبکه دو،شبکه سه،شبکه چهار،شبکه پنج،خبر،آموزش،قرآن،مستند،امید،ایران کالا

 

شماره کانال 34 بروی TS1

 

            نمایش،افق،آی فیلم،تماشا،العالم،ورزش،پویا،سلامت،نسیم شما، شبکه کیش

رادیو نمای کیش و21 شبکه رادیویی

 

شماره کانال 47 بروی TS2

یکHD ،دو HD ،ورزش HD،خبرHD ،مستندHD،پویاHD ،نسیم HD ،آی فیلمHD

شماره کانال 50 بروی TS3

  

                 نمایش HD،افقHD،ایران کالا HD،تماشاHD،الکوثر،پرس

  

 

شماره کانال 53 بروی TS4

 

UHD 4K

 

 

شماره کانال 54 بروی TS5