صدا و سیمای مرکز کیش برگزار می کند:

فراخوان طرح و ایده های تلویزیونی

صدا و سیمای مرکز کیش در نظر دارد از علاقه مندان و هنرمندان که طرح های خلاقانه بدیع و جذاب تلویزیونی دارند را دعوت به همکاری نماید.

شراط و ضوابط عمومی طرح ها و ایده های ارسالی:

1- قالب  طرح و ایده ها میتواند  در ساختارهای تلویزیونی مانند (سریال- تله فیلم – مستند- مسابقه ) باشد.

2-ایده ها با ید جدید و خلاقانه باشد .( شبییه برنامه های پخش شده و کلیشه ای نباشد)

3-   حتما مولفه های جزیره کیش در نظر گرفته شود.

4-محدودیتی در خصوص مدت برنامه ها وجود ندارد.

5-موضوعاتی همچون گردشگری- فرهنگی- اجتماعی – اقتصادی مد نظر قرار گیرد.

6-طرح هایی که پیوست تحقیقاتی و پژوهشی داشته باشند از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهد بود.

7- طرح هایی که در انها حضور مردم و گردشگران پررنگ باشد از امتیاز ویژه ای برخوردار خواهند بود.

8-به ارائه دهندگان طرح هایی که طرح انها مصوب و منجر به تولید شود مبلغ 000/000/150 ریال اهدا خواهد شد.

9 مهلت ارسال اثار 30/9/96 پایان اذر ماه

10- ادرس دبیرخانه.......

11- نحوه ارسال..........

12 جهت اطلاع بیشتر میتوانید .........

جذب طرح و ایده

Text to Identify