سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

16 بهمن:استعفای 28 تن از نمایندگان مجلس - صفحه محتوای نمایش چهل سالگی

 

 

16 بهمن:استعفای 28 تن از نمایندگان مجلس

دانلود

حضرت امام خمینی در حکم نخست وزیری بازرگان وی را موظف به انجام رفراندوم تغییر رژیم شاهنشاهی و نظام جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس خبرگان برای تصویب قانون اساسی کردند.