سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

15 بهمن: تعیین مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت - صفحه محتوای نمایش چهل سالگی

 

 

15 بهمن: تعیین مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت

دانلود

تشویق جوانان به ادامه تظاهرات توسط امام خمینی،حضرت امام خمینی طی حکمی به پیشنهاد شورای انقلاب مهندس مهدی بازرگان را مامور تشکیل دولت موقت کرد.