اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
رله رادیو ایران 00:00
شمیم بهشت، اذان صبح 04:20
رله رادیو ایران 04:30
خبر کیش 10:00
خبر کیش 12:00
یادمان باشد 13:15
راه امام کلام امام 13:55
رله رادیو ایران 14:00
اذانگاهی مغرب 17:15
خبر کیش 17:30