حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
رله رادیو ایران 00:00
گلستان حکمت 04:03
رله رادیو ایران 04:30
یادمان باشد 04:32
شمیم بهشت، اذان صبح 05:00
بخش صبحگاهی 07:00
خبر کیش 10:00
بخش نیمروزی 10:30
خبر کیش 12:00
افق روشن 13:35
رله رادیو ایران 14:00
قند پارسی 15:31
آوای کتاب 15:59
آوای دریا 17:15
خبر کیش 17:30
بخش عصرگاهی 18:40
بخش شبانگاهی 22:05
تکرار آوای دریا 23:30