حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:31
آوای کتاب 02:02
سازیان 02:31
شمیم بهشت، اذان صبح 04:00
پرسمان کودک 05:04
یادمان باشد 05:48
روانشناسی ورزشی 06:19
شنیدنی های تاریخ 06:38
خبرسراسری 08:00
خبر کیش 10:00
خبر کیش 12:00
خبر سراسری 14:00
قول و غزل 14:45
گفتگوی پزشکی 14:56
شنیدنیهای تاریخ 15:29
گنج نهان 15:45
آوای دریا 16:15
کاشانه مهر 17:05
خبر کیش 18:30
قند پارسی 21:46
بخش شبانگاهی 22:05
نیمه گمشده 23:30