حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:31
ازسرزمین نور 03:03
گلستان حکمت 04:35
یادمان باشد 05:44
سلام زندگی 06:15
خبرسراسری 08:00
خبر کیش 10:00
خبر کیش 12:00
یک حکایت یک مثل 13:17
ایران626 13:32
خبر سراسری 14:00
قول و غزل 14:45
گفتگوی پزشکی 14:59
سلام زندگی 15:29
نمایش 17:01
یادمان باشد 17:30
خبر کیش 18:30
بوستان حکمت 20:40