جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:31
شمیم بهشت(اذان صبحگاهی) 05:00
فرزند من 06:30
کوی نشاط 07:00
خبرسراسری 08:00
غذا سلامت زندگی 12:00
خبر کیش 12:30
خبر سراسری 14:00
ساحل مرجانی 18:00
خبر کیش 18:30
ساحل مرجانی 18:45
خبر سراسری 21:00
قندپارسی 21:45
کوی نشاط 22:00