حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:31
آوای کتاب 02:02
سازیان 02:31
گلستان حکمت 03:33
سرداران سپید 03:34
بوستان حکمت 05:02
پرسمان کودک 05:04
شمیم بهشت، اذان صبح 05:28
یادمان باشد 05:48
روانشناسی ورزشی 06:19
شنیدنی های تاریخ 06:38
خبرسراسری 08:00
خبر کیش 10:00
بوستان حکمت 10:13
خبر کیش 12:00
یک حکایت یک مثل 13:15
افق روشن 13:32
خبر سراسری 14:00
قول و غزل 14:45
گفتگوی پزشکی 15:02
شنیدنیهای تاریخ 15:37
کاشانه مهر 17:05
خبر کیش 18:30
قند پارسی 21:46
بخش شبانگاهی 22:05
نیمه گمشده 23:30