جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:31
یادمان باشد 06:04
خبرسراسری 08:00
نغمه نیاز(اذانگاهی) 12:45
نمایش هفته 13:03
خبر سراسری 14:00
شما بپرسید 15:00