جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دل افروزان 00:17
سریال خارجی شرلوک هلمز 00:35
مستند چهارسوی علم 01:17
مستندخزندگان ایرانی 03:37
پیام آوران وحی 04:20
اذان صبح 04:34
سخنرانی مذهبی 04:47
شکرستان 05:13
ناخونک 06:07
مستند مسابقه خانه ما 06:55
سریال حالت خاص 08:02
مستند چهار سوی علم 09:01
دانستامید 11:07
برنامه کودک 11:30
ثمرقند 12:19
اذان ظهر 12:52
مستندخزندگان ایرانی 13:10
سریال خارجی شرلوک هلمز 16:00
خبر کیش 17:00
برنامه کودک 17:56
دانستامید 18:12
اذان مغرب 20:00
سریال حالت خاص 20:18
باخبرنگاران 20:48