اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۱ شهریور ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
رله رادیو ایران 00:00
شمیم بهشت، اذان صبح 03:30
رله رادیو ایران 04:30
خبر کیش 10:00
خبر کیش 12:00
یادمان باشد 12:15
شنیدنی های تاریخ 13:45
راه امام کلام امام 13:55
رله رادیو ایران 14:00
خبر کیش 17:00
اذانگاهی مغرب 17:30