رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:31
شمیم بهشت(اذان صبحگاهی) 05:00
یادمان باشد 06:04
خبرسراسری 08:00
قندپارسی 10:13
نمایش هفته 13:03
خبر سراسری 14:00