رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:31
گلهای رنگارنگ 03:00
خبرسراسری 08:00
خبر کیش 10:00
دلخنده 10:15
خبر کیش 12:30
عشق و هنر 13:30
خبر سراسری 14:00
گلهای رنگارنگ 15:00
ژله 15:15
دلخنده 17:00
نمایش 17:01
خبر کیش 18:30
قندوعسل 20:40
خبرکیش 22:00