اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شمیم بهشت، اذان صبح 03:30
رله رادیو ایران 04:30
جزیره مجازی 11:05
رله رادیو ایران 13:00
مهدویت 17:00
اذانگاهی مغرب 17:30
نمایش هفته 18:30
جمعه بازار 19:00