جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:31
خبرسراسری 08:00
نغمه نیاز(اذانگاهی) 11:30
سردار دلها 12:15
خبر کیش 12:30
خبر سراسری 14:00
شما بپرسید 15:00
قند پارسی 16:00
وخدایی که همین نزدیکیست 17:15
نمایش 18:01
خبر سراسری 21:00