جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:31
خبرسراسری 08:00
پاسخگو 08:30
غذا سلامت زندگی 12:00
خبر کیش 12:30
خبر سراسری 14:00
مثلخند 16:00
فرزند من 16:14
نمایش 18:01
خبر کیش 18:30
خط خاطره 20:30
خبر سراسری 21:00
سخنرانی مذهبی 23:30