جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:31
خبرسراسری 08:00
کاشانه مهر 12:00
خبر کیش 12:30
نغمه نیاز(اذانگاهی) 12:45
خبر سراسری 14:00
شنیدنی های تاریخ 14:30
شما بپرسید 15:00
نمایش 17:01
وخدایی که همین نزدیکیست 17:45
یحکایت یک نمایش 20:30
خبر سراسری 21:00
دعای کمیل 23:30