سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:31
سخنرانی مذهبی 05:30
فرهنگ مردم 06:00
خبرسراسری 08:00
خبر کیش 12:30
نغمه نیاز 12:40
کنکاش 13:00
خبر سراسری 14:00
شما بپرسید 15:00
گلستان حکمت 16:30
حکایت عاشقی 17:15
یک حکایت یک مثل 17:45
خبر کیش 18:30
خط و خاکریز 19:00
خبر سراسری 21:00