« بازگشت به شعر

تو نیستی

ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]
تو نیستی
پاسخ
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۱:۴۷
تو نیستی
اما من برایت چای می ریزم
دیروز هم نبودی که
برایت بلیط سینما گرفتم
دوست داری بخند
دوست داری  گریه کن
و یا دوست داری
مثل آینه مبهوت باش
مبهوت من و دنیای کوچک ام
دیگر چه فرق می کند
باشی یا نباشی
من با تو زندگی می کنم
 
??????????
 
فقط تاریکی می داند
ماه چقدر روشن است
فقط خاک می داند
دست های آب چقدر مهربانند
معنی دقیق نان را فقط آدم گرسنه می داند
فقط من می دانم
تو چقدر زیبایی!
 
??????????
 
 
بدهکار هیچ کس نیستم
 
جز همین ماه
که از پشت میله ها می گذرد
که می توانست
از اینجا نگذرد و  جایی دیگر
مثلآ در وسط دریایی خیال انگیز
 
  بچسبد به شیشه کابین یک تاجر پولدار
 
بدهکار هیچ کس نیستم
 
جز همین ماه
 
    که تو را به یادم می آورد.
 
????????????
 
 
این ماه با هیچ دستمالی
از پنجره ها پاک نمی شود
تو ماه را
بیشتر از همه دوست می داشتی
و حالا
ماه هر شب
تو را به یاد من می آورد
می خواهم فراموشت کنم
اما این ماه
با هیچ دستمالی
از پنجره ها پاک نمی شود .
 
????????????
 
تو در مني
 
مثل عكس ماه در بركه
 
 در مني و
 
        دور از دسترس من
 
سهم من از تو
 
فقط همين شعرهاي عاشقانه است
 
و ديگر هيچ.
0 (0 آرا)