« بازگشت به تازه های فن آوری و اطلاعات

این نرم افزار مسائل فیزیک و ریاضی را حل می کند

ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]
با نصب این نرم افزار Math Ref می توانید به 1400 فرمول دروس ریاضی، فیزیک و شیمی دسترسی داشته باشید. کافیست اطلاعات و داده ها را وارد نرم افزار کنید و راه حل مورد نظرتان را انتخاب کنید تا برنامه اقدام به محاسبه کند. دسته بندی های موجود در نرم افزار عبارت اند از: جبر، هندسه، مثلثات، جبر خطی، سری و دنباله، مشتقات، معادلات دیفرانسیل، گسسته، آمار و احتمال، فیزیک، شیمی (جدول تناوبی) و ... . نرم افزار در سال 2011 به عنوان بهترین برنامه برای نوجوانان و در سال 2012 جزو سه نرم افزار برتر آموزشی بوده است.
ضمیمه

ضمایم: 2195811_144.jpg (34.2k)
0 (0 آرا)