« بازگشت به نرم افزارهای کامپیوتر

رایانه ها دستخط افراد را تقلید می کنند

ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]
محققان اروپایی، الگوریتمی را طراحی کرده اند که به وسیله آن می توان دستخط افراد را الگوبرداری کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالج لندن با توسعه یک الگوریتم موفق به آموزش تقلید دستخط افراد به رایانه ها شده اند.
این الگوریتم می تواند نمونه ویژگی دست خط افراد را بر روی متن با دقت بررسی و سپس شبیه به آن بنویسد.
به گفته محققان انگلیسی، این نرم افزار می تواند جزییات دستخط افراد و اندازه فاصله بین حروف را هم کپی کند که از این حیث منحصر به فرد محسوب می شود.
این الگوریتم «My Text In Your Handwriting» (متن من در دستخط تو) نام دارد. الگوریتم تقلید از دستخط دیگران بر روی نمونه دستخط تاریخی آزمایش شده است.
همچنین در ۴۰ درصد موارد افراد قادر به تشخص دستخط اصلی از دستخط تولید شده توسط رایانه نبودند
ضمیمه

ضمایم: 2171455.jpg (25.7k)
0 (0 آرا)