« بازگشت به احکام

احادیث آداب معاشرت

ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]
احادیث آداب معاشرت
پاسخ
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۰۸:۴۶
معاشرت ورفت وآمد با خویشاوندان، حساب روز قیامت را بر انسان آسان می کند  
به گزارش آکاایران: رسول خدا (ص) فرمود : دانا ترین مردم کسی است که با مردم بیشتر مدارا کند وخوارترین مردم کسی است که به مردم اهانت کند .(بحار الانوار75/52 )

امیر المومنین (ع)از رسول خدا (ص)نقل می کند که فرمود: سرآغاز عقل وخردمندی بعد از ایمان به خدا اظهار محبت به مردم ودوستی با آنان است .

امام علی (ع) فرمود :خداوند دوست دارد آن مسلمانی را که آنچه برای خود می خواهد برای برادر دینی اش هم بخواهد و آنچه را برای خویشتن نمی خواهد برای او هم نخواهد.
(محاسن برقی ،ج 1ص10 )

امام صادق (ع) فرمود :هرکس برای خدا از برادرش دیدار کند ،خداوند عزوجل می فرماید ،مرا دیدار کرده ای وثواب تو بر منست وبه ثوابی جز بهشت برای تو راضی نمی شوم .(اصول کافی،3/255)

احادیث مربوط به معاشرت با پدرومادر
ابی ولاد حناط می گوید :از امام صادق (ع) سوال کردم درباره آیه 83 سوره بقره ((وباالوالدین احسانا))فرمود:نیسکی به پدرومادر اینست که با آن ها خوشرفتاری کنی ونیاز آن ها را قبل از در خواست آن ها بر طرف کنی تا مجبور به در خواست نشوند . (بحار الانوار،74/79)
رسول خدا (ص) فرمود :هرکس دوست دارد عمرش افزون وروزیش فراوان باشد به پدرومادرش صله واحسان کند این کار او اطاعت خداست وهمین طور با خویشان خود صله رحمبجا آورد. (بحار الانوار 74/85) 
رسول خدا (ص) فرمود :خشنودی خدا با خشنودی پدرومادر وخشم او با خشم پدرومادر است.بحار الانوار 74/80 
رسول خدا (ص) فرمود :نگاه کردن فرزند به پدرومادرش از روی محبت عبادت محسوب می شود .(بحار الانوار 74/80)
احادیث مربوط به آداب معاشرت با فرزند
رسول خدا (ص)فرمود :هنگامی که پدربه فرزند نگاه کند و او را خوشحال کند مثل این است که بنده ای را آزاد کرده سوال شد حتی اگر 360 بار نگاه کند ؟فرمود:الله اکبر ((کنایه از اینکه بله ،خدا بزرگتر از این هاست)). (بحار الانوار 74/80) 
پیامبر اکرم (ص)هر روز صبح نسبت به فرزند ونوه هایش اظهار لطف ومهربانی می کردند ودست بر سرشان می کشید. (بحار الانوار 104/99) 
امام صادق (ع) فرمود :عدالت را بین فرزندانتان مراعات کنید ،همانطور که دوست داریدآن ها در نیکی واظهار مهربانی بین شما به عدالت رفتار نمایند.(بحار الانوار 104/92)
امام صادق (ع) فرمود :فرزندان خود را احترام کنید وآن ها را خوب تربیت کنید تا خداوند شما را بیامرزد.(بحار النوار 104/95) 
احادیث مربوط به آداب معاشرت با خویشاوندان
امام علی (ع) فرمود :خویشاوندانت را گرامی بدار ،چون آن ها بال تو هستند که توسط آن ها پرواز می کنیو ریشه تو هستند که به آن بر می گردیودست تو هستند که بواسطه او دفاع می کنی.(بحار الانوار ،74/105) 
از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود : معاشرت ورفت وآمد با خویشاوندان ،حساب روز قیامت را بر انسان آسان می کند . (بحار الانوار 74/102) 
رسول خدا (ص) فرمود :در دنیا صله رحمکنید اگرچه فقط با سلام باشد .(بحار الانوار 74/104) 
رسول خدا (ص)فرمود :هرکس پیر مردی را بخاطر پیری او گرامی بدارد ،خداوند او را از سختی و هراس روز قیامت در امان قرار خواهد داد.(بحار الانوار 75/137) 
روات می گوید :از پیامبر شنیدم که می فرمود:صله رحمموجب ازدیاد مال ومحبوبیت در میان خویشاوندان وتاخیر در مرگ می شود.(بحار الانوار 74/102) 
احادیث مربوط به معاشرت با زیر دستان وخدمتکاران
ابوذر می گوید از رسول خدا (ص)شنیدم که فرمود :خداوند بعضی از برادران شما را زیر دست شما قرار داده هرکس برادروهم نوعش را زیر دست دارد ،باید از آنچه خود می خورد به او بخوراند ،و از آنچه می پوشد به او هم بپوشاند،وهیچ وقت کاری که خارج از قدرت اوست به او نسپارد واگر کار دشواری را به او سپرد او را کمک کند.(بحار الانوار 74/141)
 
امام علی (ع) فرمود :مسئولیت هریک از زیر دستان خود را مشخص نما وبعد باز خواست کن ،که این بهتر است برای اینکه هریک مسئولیت را به گردن دیگری نیندازد. (نهج البلاغه ص405)
احادیث مربوط به آداب معاشرت با همسایه
امام علی (ع)فرمود :خدا را خدا را درباره همسایگان که آن سفارش پیامبر (ص) شماست ، پیامبر (ص) مرتب درباره همسایه سفارش می کرد تا جائیکه ما گمان کردیم که همسایه از همسایه ارث خواهد برد. (نهج البلاغه 422) 
امام صادق (ع) فرمود :با همسایه ات خوش رفتاری کن تا مسلمان راستین باشی . (بحار الانوار 74/158) 
احادیث مربوط به معاشرت با یتیمان ، بیماران ، ضعیفان
رسول خدا (ص)فرمود :برای یتیم همچون پدری مهربان باش وبدان که همانطور که کشت می کنی درو خواهی کرد. (بحار الانوار 77/173) 
رسول خدا (ص) فرمود نگاه خود را به گرفتار ومعلول ها وجذامی ها طولانی نکنید چون نگاه طولانی شما ،آن ها را محزون ورنجیده خاطر می کند . (بحار الانوار 75/15) 
از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود :هرکس دارای چهار صفت از جمله 1-یتیم را پناه دهد 2-به ضعیف رحم کند 3-به پدرومادر مهر بورزد 4-با غلام وکنیزش مدارا نماید ،خداوند برای او خانه ای در بهشت می سازد. (بحار الانوار 75/20)
 
ضمیمه

ضمایم: 20168122091766460a.jpg (24.5k)
0 (0 آرا)