ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]
جبهه
پاسخ
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ ۱۲:۵۴
جبهه
داشتم می رفتم سر کلاس.برعکس همیشه صدایی از کلاس نمی آمد
در را که بـاز کــردم
دیدم که هیچ کــس نیست روی تخته نوشته شده بــــود :
"بچه هــــای کلاس دوم فرهنـــگ همگـــی رفته اند جبهـــه

کلاس تا اطلاع ثانــــوی تعطیــل است"

من هم دیدم جایز نیست بمانـــم؛شاگـــرد برود و معلـــم بمانــــد؟
+1 (1 رای)